www.homecare.sk

nová registrácia
zabudnuté heslo

East Point - Letný tábor

Letný Tábor East Point

Záväzná prihláška, Vyhlásenie rodiča a Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti

                                                                                                aktuálna dostupnosť
1. turnus:   so 4. 7.   -  ne 12. 7. 2020     vek: 10 - 18 rokov  naplnený (predaj je ukončený)      
2. turnus:   so 25. 7. -  ne 2. 8. 2020       vek: 10 - 18 rokov  naplnený (predaj je ukončený)

Záväzná prihláška
Kliknutím na červené tlačidlo Vás presmerujeme na on-line prihlasovací formulár. Po jeho vyplnení a odoslaní od nás ihneď obdržíte automatickú e-mailovú rekapituláciu prihlášky. Túto Vám s istým časovým oneskorením (do 48 hodín) spracujeme a na Vašu e-mailovú adresu Vám odošleme Zmluvu o obstaraní zájazdu, v ktorej budú mimo iného uvedené platobné podmienky. Veríme, že ste si pred záväzným prihlásením Vášho dieťaťa pozorne prečítali zmluvné podmienky.

  


Vyhlásenie rodiča /zákonného zástupcu  nám odovzdajte v deň nástupu do tábora alebo pribaľte ho svojmu dieťaťu k dokumentácii ak cestuje vlakom /autobusom.
Bez tohto Vyhlásenia nebude môcť Vaše dieťa nastúpiť do tábora.
Pre zábudlivých rodičov:   tlačivo bude k dispozícii aj pri nástupe do tábora   :) 

Vyberte si z ponuky v dvoch formátoch. Stiahnite kliknutím a uložte do svojho zariadenia. Následne postupujte podľa inštrukcií uvedených v záhlaví dokumentu.

formát MS-Word (s možnosťou vyplnenia textu pred vytlačením)

formát pdf  (s možnosťou vytlačenia a dopísania textu ručne)

Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti  je povinnou súčasťou dokumentácie dieťaťa pri nástupe do tábora. Obráťte sa na Vášho detského všeobecného lekára /pediatra. V prípade, ak Vaše dieťa v poslednom čase prekonalo závažnejšie onemocnena alebo úrazy (napr. zlomeniny, operácie, arytmie,...) môžete sa nepovinne obrátiť aj na príslušného ošetrujúceho špecialistu.