nová registrácia
zabudnuté heslo

East Point - Letný tábor

Letný Tábor East Point

2021 Literárno - grafická súťaž po 10 rokoch na témy:  
 "Čo mi East Point dal a čo vzal" - esej, úvaha, a pod.
 "Deň "D" v East Pointe" - reportáž, novinová správa, a pod.
"Sláva nám!" - reklamný banner, billboard, facebookový status, koláž, grafitti, street art a pod.

Milí vojaci, kým sú Vaše spomienky na uplynulý ročník tábora ako-tak čerstvé, radi by sme Vám poskytli priestor na písomné alebo grafické vyrozprávanie svojho "príbehu" a zážitkov v ľubovoľnom literárnom alebo grafickom tvare na témy, ktoré sme Vám navrhli. Môžete si zvoliť aj vlastný nadpis aj formu.  Vašej fantázii nechceme klásť žiadne medze. Musí to byť ale niečo, čo nás - organizátorov, ale aj tých, ktorí Vaše výtvory budú čítať či pozorovať, zaujme a motivuje. Môžu sa zapojiť aj účastníci všetkých ročníkov 2006-2019.  :)
Vaše najlepšie práce, samostatne za posledný ročník 2020 a samostatne za staršie ročníky 2006-2019, budú zverejnené na tejto internetovej stránke. Tri najlepšie práce v každej kategórii budú odmenené vecnými cenami.
Vaše práce nám posielajte do 31. mája 2021 v týchto formátoch:  literárne MS-Word alebo pdf, grafické pdf alebo jpg do e-mailovej schránky  eastpoint@homecare.sk.  V predmete správy uveďte  "Súťaž" a meno autora.     
Organizátori si vyhradzujú právo posudzovania kvality Vašich prác, ich výberu aj spôsobu odmeňovania. Pred zverejnením budú Vaše literárne diela gramaticky skorigované. 
Tešíme sa na výsledky Vášho umeleckého snaženia   :)

Vyhodnotenie súťaže v ročníku 2011
Ďakujeme všetkým prispievateľom do súťaže. Boli napísané s Vašim úprimným zaujatím a zapálením pre East Point. Veríme, že víťazné práce podnietia do budúcna k podobnému kvalitnému výkonu aj ďalších pisateľov.

My, organizátori, sme sa zhodli na nasledovnom vyhodnotení a ocenení autorov:

  1. mjr. Ivan (Itcho) Kolárik, Žilina - kniha / knihy podľa vlastného výberu v cene do 20 €. Ocenená práca v originálnom znení je zverejnená tu.
  2. čat. Zuzana (Sju) Martinková, Košice - kniha / knihy podľa vlastného výberu v cene do 10 €. Ocenená práca v originálnom znení je zverejnená tu.
           Blahoželáme.                         späť