www.homecare.sk

nová registrácia
zabudnuté heslo

East Point - Letný tábor

Letný Tábor East Point

Súťaž pre včas prihlásených účastníkov (v ročníku 2019 dočasne neaktuálna).


sutazne-predmety-2008-3.jpg

Do súťaže o ceny (na hornom obrázku) môže byť zaradený len záväzne prihlásený účastník s účinnou zmluvou o obstaraní zájazdu, t.j. záloha v min. výške 100,- EUR musí byť v deň zlosovania, najneskôr do 18. hodiny, pripísaná na bežný účet organizátora súťaže / tábora. 
Účastník, ktorý neskôr využije stornovacie podmienky v zmysle čl. VI, bod 2 zmluvy o obstaraní zájazdu, bude zo súťaže so spätnou platnosťou vyradený, s výnimkou účastníkov, ktorí v zmysle stornovacích podmienok stratia nárok na vrátenie 100% zmluvnej ceny (ceny im budú doručené poštou). Prepadnuté výhry budú dolosované počas konania tábora z účastníkov spĺňajúcich podmienky zaradenia do losovania. 
Zlosovanie sa uskutoční dva mesiace pred začiatkom každého turnusu v sídle organizátorov, za účasti troch osôb. O výsledku losovania bude spísaný zápis. Výhercovia budú uverejnení v nasledujúci deň na tejto webovej stránke.  Zo súťaže sú vylúčení priami rodinní príslušníci organizátorov a členov organizačného štábu tábora. Zákonný zástupca vylosovaného účastníka súhlasí s uverejnením osobných údajov účastníka v rozsahu - meno, priezvisko a bydlisko na tejto internetovej stránke a na nástenke v tábore East Point. Ceny budú slávnostne odovzdané počas konania tábora. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmeny cien, pričom musí byť zachovaná rovnaká hodnota príslušnej ceny v euro.

O aké ceny súťažíte? Ceny v ročníku budú veľmi podobné vystaveným. Termíny losovaní budú zaktualizované.  

1. turnus: losovanie sa uskutoční 20. mája 2018 o 20:00 h.
organizátor: HOMECARE s.r.o.

1. cena:   spací vak "PRIMA HIKER 400" -17°C (vysoký tepelný komfort do -4°C)  a športový uterák od sponzora súťaže v celkovej hodnote 57,- €
Cenu získal:  

2. cena:  bojový ruksak "MAGNUM TAJGA" - čierny, v hodnote 41,- €
Cenu získal:

3. cena:   veľká skladacia poľná lopatka BW, nerezový vojenský príbor a magnéziové kresadlo, spolu v hodnote 27,- €
Cenu získal: 

4. cena:   binokulárny ďalekohľad 12x32 čierny, pogumovaný, s puzdrom a poľná fľaša s maskáčovým puzdrom, spolu v hodnote 21,- €
Cenu získala:

5. cena:  LED čelovka so svietivosťou 80 lm a trojdielny nerezový ešus, spolu v hodnote 17,- €
Cenu získala:


2. turnus: losovanie sa uskutočnilo 3. júna 2018 o 20:00 h.
organizátori: WIZ TRAVEL SLOVAKIA s.r.o. a HOMECARE s.r.o.

1. cena:   spací vak "PRIMA HIKER 400" -17°C (vysoký tepelný komfort do -4°C)  a športový uterák od sponzora súťaže v celkovej hodnote 57,- €
Cenu získal:  

2. cena:  bojový ruksak "MAGNUM TAJGA" - čierny, v hodnote 41,- €
Cenu získal: 

3. cena:   veľká skladacia poľná lopatka BW, nerezový vojenský príbor a magnéziové kresadlo, spolu v hodnote 27,- €
Cenu získal: 

4. cena:   binokulárny ďalekohľad 12x32 čierny, pogumovaný, s puzdrom a poľná fľaša s maskáčovým puzdrom, spolu v hodnote 21,- €
Cenu získala: 

5. cena:  LED čelovka so svietivosťou 80 lm a trojdielny nerezový ešus, spolu v hodnote 17,- €
Cenu získal:

3. turnus: losovanie sa uskutoční 17. júna 2018 o 20:00 h.
organizátor: WIZ TRAVEL SLOVAKIA s.r.o.

1. cena:   spací vak "PRIMA HIKER 400" -17°C (vysoký tepelný komfort do -4°C)  a športový uterák od sponzora súťaže v celkovej hodnote 57,- €
Cenu získal: 

2. cena:  bojový ruksak "MAGNUM TAJGA" - čierny, v hodnote 41,- €
Cenu získal:

3. cena:   veľká skladacia poľná lopatka BW, nerezový vojenský príbor a magnéziové kresadlo, spolu v hodnote 27,- €
Cenu získal:

4. cena:   binokulárny ďalekohľad 12x32 čierny, pogumovaný, s puzdrom a poľná fľaša s maskáčovým puzdrom, spolu v hodnote 21,- €
Cenu získala:

5. cena:  LED čelovka so svietivosťou 80 lm a trojdielny nerezový ešus, spolu v hodnote 17,- €
Cenu získal:  


                  späť

Ďalšie ceny, ktoré môžeš získať počas konania tábora:

Cena pre každého účastníka víťazného družstva (na obrázku označená "Dr."):  280 ml nerezový hrnček s karabínou v cene 5 € 

Cena East Point fair-play pre jedného účastníka v každom turnuse:  ceny od sponzorov aj organizátorov tábora a paracord náramok od bývalého absolventa EP Dada Podnikateľa, s písomným potvrdením o získaní tejto najprestížnejšej účastníckej ceny a zverejnením fotografie s menom držiteľa v Sieni slávy East Point.

Túto prestížnu cenu doteraz získali (klikni).

                   späť

Literárna súťaž na témy:  
 "Čo mi East Point dal a čo vzal" - esej, úvaha, a pod.
 "Deň "D" v East Pointe" - reportáž, novinová správa, a pod.

Milí vojaci, kým sú Vaše spomienky na práve uplynulý tábor čerstvé, radi by sme Vám poskytli priestor na písomné vyrozprávanie svojho "príbehu" a zážitkov v ľubovoľnom literárnom tvare na témy, ktoré sme Vám navrhli. Môžete si zvoliť aj vlastný nadpis aj formu.  Vašej fantázii nechceme klásť žiadne medze. Musí to byť niečo, čo nás, organizátorov, ale aj Vás, ktorí Vaše výtvory budete čítať, zaujme. 
Vaše najlepšie práce budú zverejnené na tejto internetovej stránke. Víťazné práce budú odmenené vecnými cenami.
Vaše práce nám posielajte do e-mailovej schránky:  eastpoint@homecare.sk        
Organizátori si vyhradzujú právo posudzovania kvality Vašich prác, ich výberu aj spôsobu odmeňovania.
Tešíme sa na Vaše diela  :)

Vyhodnotenie súťaže
Ďakujeme všetkým prispievateľom do súťaže. Boli napísané s Vašim úprimným zaujatím a zapálením pre East Point. Veríme, že víťazné práce podnietia do budúcna k podobnému kvalitnému výkonu aj ďalších pisateľov.

My, organizátori, sme sa zhodli na nasledovnom vyhodnotení a ocenení autorov:

  1. mjr. Ivan (Itcho) Kolárik, Žilina - kniha / knihy podľa vlastného výberu v cene do 20 €. Ocenená práca v originálnom znení je zverejnená tu.
  2. čat. Zuzana (Sju) Martinková, Košice - kniha / knihy podľa vlastného výberu v cene do 10 €. Ocenená práca v originálnom znení je zverejnená tu.
           Blahoželáme.                         späť